Logowanie do aplikacji mobilnej za pomocą hasła tymczasowego jest aktualnie niemożliwe. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu. Za utrudnienia przepraszamy.

Polityka prywatności aplikacji LKH Intermedia


 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej “LKH Intermedia” zwanej dalej Aplikacją. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe jej funkcjonowanie jest: LKH Intermedia sp. z o.o. z siedzibą 17 Stycznia 5, 64-400 Międzychód zwany dalej administratorem.
 2. Użytkownikiem określamy każdego, kto poprzez instalację aplikacji na urządzeniu mobilnym korzysta z dostępnych w niej funkcjonalności. Instalując aplikację, użytkownik zgadza się jednocześnie na warunki opisane w niniejszym dokumencie. Jednakże z pełnej funkcjonalności aplikacji może korzystać użytkownik, który podpisał z administratorem umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych i otrzymał od niego dane dostępowe do logowania na koncie klienta. W przypadku, gdy użytkownik nie wyraża zgody na poniższe zasady, prosimy o odinstalowanie aplikacji.
 3. Na urządzeniu mobilnym przechowywane są:
  1. Zaszyfrowany, unikatowy identyfikator użytkownika, generowany w momencie zalogowania do aplikacji używając danych dostarczonych przez administratora. Identyfikator usuwany jest z urządzenia w momencie wylogowania lub odinstalowania aplikacji.
 4. Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
  1. Pamięci urządzenia na potrzeby zapisywania identyfikatora oraz plików klienta, pobieranych z serwera administratora.
 5. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych na urządzeniu, jednakże są one przetwarzane na serwerze administratora zgodnie z warunkami umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, podpisanej wcześniej przez użytkownika uprawnionego do korzystania z aplikacji.
 6. Aplikacja jest zbudowana w oparciu o technologię Expo, która umożliwia przyspieszenie procesu tworzenia aplikacji, aktualizacji w tle oraz innych uproszczeń używanych głównie przez programistów aplikacji, pozwalających administratorowi na dostarczenie usług najlepszej jakości. Niektóre komponenty, które Expo zawiera domyślnie, mogą korzystać z tzw. “Identyfikatora wyświetlania reklam Android”. Jednakże chcemy jasno zaznaczyć, że administrator nie korzysta z niniejszego identyfikatora w żaden sposób.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności w każdym momencie.
 8. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
 9. LKH Intermedia
  ul. 17 Stycznia 5
  64-400 Międzychód
  Telefon. 500 139 962 lub 95 781 94 61
  E-Mail: biuro@lkhintermedia.pl