Polityka prywatności aplikacji LKH Intermedia


 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej “LKH Intermedia” zwanej dalej Aplikacją. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe jej funkcjonowanie jest: LKH Intermedia sp. z o.o. z siedzibą 17 Stycznia 5, 64-400 Międzychód zwany dalej administratorem.
 2. Użytkownikiem określamy każdego, kto poprzez instalację aplikacji na urządzeniu mobilnym korzysta z dostępnych w niej funkcjonalności. Instalując aplikację, użytkownik zgadza się jednocześnie na warunki opisane w niniejszym dokumencie. Jednakże z pełnej funkcjonalności aplikacji może korzystać użytkownik, który podpisał z administratorem umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych i otrzymał od niego dane dostępowe do logowania na koncie klienta. W przypadku, gdy użytkownik nie wyraża zgody na poniższe zasady, prosimy o odinstalowanie aplikacji.
 3. Na urządzeniu mobilnym przechowywane są:
  1. Zaszyfrowany, unikatowy identyfikator użytkownika, generowany w momencie zalogowania do aplikacji używając danych dostarczonych przez administratora. Identyfikator usuwany jest z urządzenia w momencie wylogowania lub odinstalowania aplikacji.
 4. Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
  1. Pamięci urządzenia na potrzeby zapisywania identyfikatora oraz plików klienta, pobieranych z serwera administratora.
 5. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych na urządzeniu, jednakże są one przetwarzane na serwerze administratora zgodnie z warunkami umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, podpisanej wcześniej przez użytkownika uprawnionego do korzystania z aplikacji.
 6. Aplikacja jest zbudowana w oparciu o technologię Expo, która umożliwia przyspieszenie procesu tworzenia aplikacji, aktualizacji w tle oraz innych uproszczeń używanych głównie przez programistów aplikacji, pozwalających administratorowi na dostarczenie usług najlepszej jakości. Niektóre komponenty, które Expo zawiera domyślnie, mogą korzystać z tzw. “Identyfikatora wyświetlania reklam Android”. Jednakże chcemy jasno zaznaczyć, że administrator nie korzysta z niniejszego identyfikatora w żaden sposób.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności w każdym momencie.
 8. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
 9. LKH Intermedia
  ul. 17 Stycznia 5
  64-400 Międzychód
  Telefon. 500 139 962 lub 95 781 94 61
  E-Mail: biuro@lkhintermedia.pl